Out of the box

Målning på högstadieskola Fuxerna i Västra Götaland. Beställning utifrån tema normkritik. 

Om målning, de stängda boxarna symboliserar hur vi som människor är påverkade av vår omgivning och dess uppfattning om oss. Hur vi blir som vår omgivning uppfattar oss och blir stoppade in i boxar, alla ska helst in i samma mall. Med omgivning inkluderar, reklamen, sociala medier, samhället, sociala medier, våra relationer m.m. När vi börjar att söka efter vem vi är och vad vi själva vill och börjat att bearbeta hur vår omgivning har påverkat oss i vårt tankemönster och i vår självbild, öppnar sig boxen

Mått på vägg 20x3m

Privat beställning väggmålning Kalmar kommun

Mått 3x2,5m

Gatukonst för mänskliga rättigheter

 Ett projekt på beställning av Lilla Edets kommun, ABF och regnbågsgruppen i Lilla Edets kommun. Jag var projektledare, konstnärligledare samt kursansvarig för projektet.

Under projektet "Gatukonst för mänskliga rättigheter" så skulle en gångtunnel på 40X2,5m målas med budskap om mänskliga rättigheter. I projektet ingick 10st workshopstillfällen där deltagarna fick lära sig om mänskliga rättigheter och olika material, verktyg och tekniker för måleri, därefter fick de alla skapa ett individuellt motiv, där de skulle tolka mänskliga rättigheter. 

Deltagarna var i blandad ålder från 13 år till 60+ både män och kvinnor deltog i projektet, så projektet var också ett möte över generationer.

Se länkar för nyhetsartiklar och information om projektet.

https://www.ttela.se/nyheter/lilla-edet/h%C3%A4r-satsar-kommunen-p%C3%A5-ny-gatukonst-1.33161527

https://www.lillaedet.se/nyheter/nyhetsarkiv/gatukonstformanskligarattigheter.16883.html

https://www.lillaedet.se/nyheter/nyhetsarkiv/invigningavmaladgangtunnelgatukonstformanskligarattigheterfredag18junikl14.17328.html

https://www.ttela.se/nyheter/lilla-edet/g%C3%A5ngtunnel-fylls-p%C3%A5-med-konst-om-m%C3%A4nskliga-r%C3%A4ttigheter-1.48950531

https://www.ttela.se/nyheter/lilla-edet/invigningsfest-i-konstens-tecken-1.49721043


Mått på vägg 40x2,5m

Muralmålning på Kulturhuset Eden, Lilla Edet

På beställning av Kulturhuset Eden skåpade jag projektet  "Skapa konst på kulturskolans väggar". Projektet innefattade en kurs i muralmåleri och avslutades med att jag och deltagare i kursen målade en vägg på18x2m inne i kulturhuset, temat för projektet var musik.

Mått på vägg 15x2m

Muralmålning på Fuxernaskolan, Lilla Edet

På beställning av Fuxernaskolan i Lilla Edet målade jag 4st muralmålningar. Målningarna har bland annat budskap om vikten av att läsa och utbilda sig och att som tjej våga ta plats. 

Mått på vägg 15x3m

Mått på vägg 8x4m

Muralmålning på Makerspace Lilla Edet

Beställningsjobb av Makerspace i Lilla Edet, olika redskap som används inom verksamheten bildar texten Makerspace. 

Mått på vägg 10x2m

Skylt till verksamheten Makerspace Lilla Edet