Zion Ivarsson Bildkonstnär, Visionary artist

Visionary Art

En konstform som har fokus på att transendera den fysiska världen och skildra en bredare vision av medvetenhet. Den behandlar ämnen som andlighet, gudomliga upplevelser, visioner, religion, teologi, myter och mysterier. Visionary art försöker genom konst att återge det som vi inte kan se, en gudsnärvaro. Den söker svar på frågor som vad är en människa och vad finns bakom vår fysiska verklighet. Visionary art använder sig ofta av ett symbolspråk och artefakter då orden inte räcker till för att skildra det som är osynligt men ständigt närvarande på ett icke fysiskt plan.

Zion Ivarssons verk behandlar ämnen från teologi, symbolspråk, olika trosuppfattningar, myter och mysterier från delar av världen, oftast där kopplingen mellan natur och människa är sammanbundet. Konstnären är influerad av shamanism och det symbolspråk som finns inom shamanism, speciellt från Sydamerika, Nordamerika och Norden.

Konstnärens verk bjuder in till betraktelser över människans ursprung och dess sökande efter en andlig närvaro i gränslandet mellan den fysiska världen och den icke fysiska världen. 

GALLERI

Electromagnetic, auric fields

Acrylic 70x80 

Salvation

Acrylic 60x70

Field off opposites

Acrylic 50x70

Drumbeat of the earth

Acrylic 60x60

Betweeen the earth and the sky

Acrylic 50x40

The birth

Acrylic-40x50

Dissolving illusion

Acrylic 60x70

Kundalini

Acrylic 60x80

The prayer of mind

Watercolor 30x40


Symbol

Watercolor 30x40

The calling

Acrylic 30x40

Three worlds

Acrylic 40x50

Birdman

Acrylic 30x40

Deer King´s kingdom

Acrylic 60x60

Phases of the moon

Acrylic 30x40


Symbol

Acrylic 30x40

Gathering

Watercolor 30x40

Secret keeper

Acrylic 60x60

Transformation

Acrylic 50x100


Spirit journey

Acrylic 60x80


Lightworkers

Watercolor 30x40

Great grey god

Acrylic 40x50

Spirit song

Watercolor 30x40

Gentle passing by

Acrylic 40x50

Passage

Acrylic 40x40

Awakening

Acrylic 100x50


Spirit

Acrylic 100x100

Dust to light

Acrylic 40x50

Sweat lodge ceremony

Acrylic 100x100

Medicine wheel

Acrylic 60x60

Shaman

Acrylic 60x60

Underworld

Acrylic 90x120

Tangaroa

Acrylic 30x40

Trinity

Watercolor 30x40