Zion Ivarssons verk behandlar ämnen från teologi, symbolspråk, olika trosuppfattningar, myter och mysterier från delar av världen, där kopplingen mellan natur och människa är sammanbundet. Konstnären är influerad av shamanism och det symbolspråk som finns inom shamanism, speciellt från Sydamerika, Nordamerika och Norden.

Konstnärens verk bjuder in till betraktelser över människans ursprung och dess sökande efter en andlig närvaro i gränslandet mellan den fysiska världen och den icke fysiska världen. 

Besök gärna webbshoppen för grafiska verk, spraykonst och prints.

GALLERI

Electromagnetic, auric fields

Acrylic 70x80 

Salvation

Acrylic 60x70

Field off opposites

Acrylic 50x70

Drumbeat of the earth

Acrylic 60x60

Peyote bird

Acrylic 50x40

Betweeen the earth and the sky

Acrylic 50x40

The sunlite eye

Acrylic 30x40

Dissolving illusion

Acrylic 60x70

Kundalini

Acrylic 60x80

The prayer of mind

Watercolor 30x40


Symbol

Watercolor 30x40

The calling

Acrylic 30x40

Three worlds

Acrylic 40x50

Birdman

Acrylic 30x40

Deer King´s kingdom

Acrylic 60x60

Gathering

Watercolor 30x40

Secret keeper

Acrylic 60x60

Transformation

Acrylic 50x100


Spirit journey

Acrylic 60x80


Lightworkers

Watercolor 30x40

Great grey god

Acrylic 40x50

Spirit song

Watercolor 30x40

Gentle passing by

Acrylic 40x50

Awakening

Acrylic 100x50


Dust to light

Acrylic 40x50

Sweat lodge ceremony

Acrylic 100x100

Shaman

Acrylic 60x60

Tangaroa

Acrylic 30x40

Shaman tree

Acrylic 40x50

Cosmological moose

Acrylic 60x80